Lippujen arvontaan voi osallistua postaamalla Instagramiin kuvan ja lisäämällä hashtageiksi #humanistispeksi ja #kaikkimikäkiiltää. Osallistuakseen tarvitsee myös seurata Humanistispeksiä Instagramissa.

Osallistujien kesken arvotaan kaksi lippua Kaikki mikä kiiltää -näytökseen voittajan valitsemana päivänä (ajankohta 22.-26.2.2017). Palkintoa ei voi saada rahana tai muuna tavarana. Arvonnan järjestää ja suorittaa Humanistispeksi ry. Kilpailuaika on 7.2.-14.2.2017 klo 20 asti. Arvonta suoritetaan 14.2. klo 20 ja voittajalle ilmoitetaan Instagramin yksityisviestillä.

Arvontaan sovelletaan lisäksi seuraavia sääntöjä:

1. Arvontaan eivät voi osallistua Humanistispeksin vuoden 2017 produktiossa mukana olevat.
2. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran.
3. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljän (4) päivän kuluessa arvonnasta, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.
4. Arvonnan järjestäjä ei myönnä palkinnolle mitään erillisiä takuita eikä lippujen päivää voi vaihtaa kun ne on lunastettu.
5. Palkinto on noudettavissa arvonnan järjestäjän kampuslipunmyyntipisteistä etukäteen, tai esityspaikalta ennen valittua esitystä.
6. Voittaja vastaa palkinnon noutamisesta itselleen aiheutuvista kuluista sekä kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
7. Voittaja vapauttaa Arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
8. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvonnan sääntöihin ja toteutukseen.
9. Arvontaan osallistuneiden yhteystietoja käytetään vain arvonnan suorittamisessa. Yhteystietoja ei säilytetä arvonnan suorittamisen jälkeen eikä niitä hyödynnetä muihin tarkoituksiin.