Apuohjaaja vastaa näyttelijöiden harjoituksista yhdessä ohjaajan kanssa. Lisäksi apuohjaaja toimii yleisesti ohjaajan apuna ja työparina produktion taiteellisessa johtamisessa sekä näyttelijätiimin toiminnassa. Vastuunjako sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa ja voi vaihdella paljonkin sen mukaan, mitä intressejä molemmilla on yhteistyön suhteen. Suurin vastuu on kuitenkin näyttelijätiimin ohjaaminen, joten jonkinlainen kokemus näyttelijäntyöstä on hyväksi.

Hakiessasi apuohjaajaksi palauta tehtävät viimeistään sunnuntaina 14.5. klo 23:59 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry@humanistispeksi.fi. Palautathan tehtävät pdf-muodossa. Kasaa tehtävät samalle tiedostolle, CV erikseen.

HAKUTEHTÄVÄT

  1. MOTIVAATIO

Kuvaile vapaasti motivaatiotasi ja syitäsi hakea apuohjaamaan Humanistispeksiä.

  1. TREENIKERRAN SUUNNITELMA

Yksi apuohjaajan tärkeimmistä tehtävistä on ohjata ohjaajan kanssa näyttelijätiimiä ja sen harjoittelua. Esittele 3 h mittaisen treenikerran suunnitelma treenikauden alusta.

Kyseinen treenikerta sijoittuisi harjoituskauden alkuun ja siksi siinä painotetaan ryhmäytymistä ja näyttelijäntyön/improvisaation perusteita. Suunnittele treeni, jonka harjoitukset edistävät ryhmähengen muotoutumista ja jossa harjoitellaan improvisaation perusasioita. Suunnitelmaan kuuluu myös ajankäytön kirjaaminen; kuinka paljon käytät aikaa mihinkin osioon?

(Ohjepituus noin 1 sivu)

  1. LISÄKYSYMYKSET

Vastaa lyhyesti ja vapaamuotoisesti seuraaviin kysymyksiin. Parin tai muutaman virkkeen vastaukset riittävät.

a) Mitkä ovat vahvuuksiasi apuohjaajan tehtävään? Mitä toivoisit pääseväsi tekemään ja oppimaan?

b) Millainen elämäntilanteesi ja aikataulusi ovat produktion ajan? Miten valmistaudut apuohjaajan roolin ajalliseen ja henkiseen vaativuuteen?

c) Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät seikat speksin näyttelijätiimin työskentelyssä? Mihin haluaisit apuohjaajana kiinnittää erityistä huomiota tässä tiiminvetäjän roolissa?

d) Millaista työskentelyn dynamiikkaa toivot suhteessa ohjaajaan? Mitä toivot häneltä ja mitä puolestasi uskot voivasi olla tukena ohjaajan työparina?

  1. CV

Liitä mukaan vapaamuotoinen listaus tehtävään liittyvästä työ-, opiskelu- ja harrastushistoriastasi. Voit liittää valmiin CV:n, jos sinulla sellainen on, mutta voit kertoa kokemuksestasi myös vapaamuotoisemmin.