Humanistispeksi etsii nyt vuoden 2024 produktioon vastaavia tuottajia, ohjaajaa ja käsikirjoituspäällikköä!

HAE OHJAAJAKSI 

Ohjaaja vastaa näyttelijöiden harjoituksista yhdessä apuohjaajan kanssa. Lisäksi ohjaaja osallistuu käsikirjoituksen työstämiseen, visuaalisen ilmeen suunnitteluun ja musiikin työstämiseen, sekä pitää käsissään koko produktion taiteellisia naruja.

Hakiessasi ohjaajaksi palauta tehtävät viimeistään sunnuntaina 16.4. klo 23:59 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry@humanistispeksi.fi. Palautathan tehtävät pdf-muodossa. Voit koota muut tehtävät yhteen tiedostoon ja laittaa CV:n omana tiedostona. Mahdolliset kysymykset hakuun liittyen voit lähettää samaan sähköpostiosoitteeseen. Humanistispeksi ry:n hallitus haastattelee hakijat ja valinnat tehdään huhtikuun aikana. 

HAKUTEHTÄVÄT

Tehtävien tarkoitus on konkretisoida ohjaajan roolia ja aitoja työtilanteita produktiossa. Ohjepituudet on lisätty siksi, ettei tehtävistä tulisi olo, että niiden täytyy olla liian valmiita. Ne saa myös ylittää, jos haluat johonkin tehtävään kirjoittaa enemmän. 

Haluamme ensisijaisesti nähdä, miten hakijana lähestyt ohjaajana oikeasti eteen tulevia tilanteita. Lisäksi haluamme auttaa orientoitumaan tehtävään konkreettisella tasolla. Tehtävät saavat olla tiiviitä ja suuntaa antavia, tärkeintä on, että ajatustyösi ja motivaatiosi näkyy. Tehtäviin palataan haastattelussa, jolloin pääset täydentämään ajatuksiasi keskustelussa. 

1.MOTIVAATIO

Kuvaile vapaasti motivaatiotasi ja syitäsi hakea ohjaamaan Humanistispeksiä. 

(Ohjepituus noin puoli sivua)

2. TREENIKERRAN SUUNNITELMA

Yksi ohjaajan tärkeimmistä tehtävistä on ohjata apuohjaajan kanssa näyttelijätiimiä ja sen harjoittelua. Esittele 3h mittaisen treenikerran suunnitelma. 

Treenin tulee sisältää jotakin improvisaatioon ja/tai roolinrakennukseen liittyviä harjoitteita sekä suunnitelma siitä, miten uutta joukkokohtausta lähdetään harjoittelemaan. Suunnitelmaan kuuluu ajankäytön suunnittelu. Harjoitusten sisältöä ei tarvitse avata kirjallisesti, luettelomuotoinen suunnitelma riittää. 

(Ohjepituus ½- 1 sivu)

3. KOKOUSSUUNNITELMA

Produktion alkupuolella pidetään sekä visu- että musakokouksia. Visuaalisen suunnittelun kokouksissa lavastuksen, rekvisiitan, maskin ja hiusten, puvustuksen, AD:n ja markkinoinnin tiimipäälliköt kokoontuvat keskustelemaan ohjauksen kanssa esityksen visuaalisesta ilmeestä ja sen suhteesta käsikirjoitukseen. Musiikkikokouksissa bändin, tanssin, sanoituksen ja sovituksen päälliköt  kokoustavat ohjauksen kanssa siitä, mitä kappaleita musiikkikohtauksiin valitaan ja millaisia niistä halutaan lavalle tehdä. 

Tee alustava suunnitelma JOKO visukokouksen TAI musakokouksen sisällöstä.

Esittele suunnitelmassa, mitä haluat kysyä eri tiimien päälliköiltä. Mieti, miten lähdet hakemaan yhteistä visiota? Miten valmistaudut ”puheenjohtamaan” tällaista suunnittelukokousta ja miten osallistat eri tiimit yhteiseen suunnitteluun? Suunnitelma saa olla vapaamuotoinen pohdinta, esityslista tai mitä itse haluat, kunhan tuot esiin ajatuksia esitettyihin kysymyksiin liittyen. (Ohjepituus ½-1 sivu)

4. LISÄKYSYMYKSET

Vastaa lyhyesti ja vapaamuotoisesti seuraaviin kysymyksiin. Parin tai muutaman virkkeen vastaukset riittävät. 

a) Millaisen apuohjaajan haluaisit rinnallesi? Miten hän täydentäisi omaa osaamistasi?

b) Millainen elämäntilanteesi ja aikataulusi ovat produktion ajan? Miten valmistaudut ohjaajan roolin ajalliseen ja henkiseen vaativuuteen?

c) Kerro, millaisen ohjaustyön Humanistispeksissä kokisit omalta osaltasi onnistuneeksi. Huomioi vastauksessasi molemmat näkökulmat: produktion ohjaaminen sosiaalisena tehtävänä sekä taiteellinen lopputulos. Vastaukseksi riittää tärkeimmät ajatuksesi näistä näkökulmista.

5. CV

Liitä mukaan vapaamuotoinen listaus tehtävään liittyvästä kokemuksesta, eli ohjaamisen kannalta olennaisesta työ-, opiskelu- ja harrastushistoriastasi. Voit liittää valmiin CV:n, jos sinulla sellainen on, mutta voit kertoa kokemuksestasi myös vapaamuotoisemmin.

HAE VASTAAVAKSI TUOTTAJAKSI 

Vastaavat tuottajat vastaavat speksiproduktion käytännön järjestelyistä ja toteutuksesta. Tehtäviin kuuluu muun muassa tiimipäälliköiden hakeminen ja valinta, budjetin suunnittelu yhdessä yhdistyksen taloudenhoitajan kanssa, produktion aikataulututtaminen, treenitilojen ja sponsorien etsiminen sekä yleisesti produktion hallinnointi. Vastaavat tuottajat huolehtivat myös produktion sisäisestä viestinnästä ja tiedottamisesta. Vastaavien tuottajien tehtävät alkavat pian valinnan jälkeen perehdytyksellä ja jatkuvat koko produktion ajan. Humanistispeksi ry on tuottajien tukena, mutta pääosin työskentely on tiivistä ryhmätyötä tuottajatiimin kesken. Tärkeintä on olla aloitteellinen ja osallistua aktiivisesti tiimin toimintaan. Vastaavana tuottajana opit varmasti monipuolisia työelämätaitoja ja tutustut kaikkiin produktion jäseniin!

Hakiessasi vastaavaksi tuottajaksi palauta tehtävät viimeistään sunnuntaina 16.4. klo 23:59 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry@humanistispeksi.fi. Palautathan tehtävät pdf-muodossa. Voit koota muut tehtävät yhteen tiedostoon ja laittaa CV:n omana tiedostona. Mahdolliset kysymykset hakuun liittyen voit lähettää samaan sähköpostiosoitteeseen. Humanistispeksi ry:n hallitus haastattelee hakijat ja valinnat tehdään huhtikuun aikana. 

HAKUTEHTÄVÄT

Tehtävien tarkoitus on konkretisoida vastaavan tuottajan roolia ja aitoja työtilanteita produktiossa. Ohjepituudet on lisätty siksi, ettei tehtävistä tulisi olo, että niiden täytyy olla liian valmiita. Ne saa myös ylittää, jos haluat johonkin tehtävään kirjoittaa enemmän. 

Haluamme ensisijaisesti nähdä, miten hakijana lähestyt vastaavana tuottajana oikeasti eteen tulevia tilanteita. Lisäksi haluamme auttaa orientoitumaan tehtävään konkreettisella tasolla. Tehtävät saavat olla tiiviitä ja suuntaa antavia, tärkeintä on, että ajatustyösi ja motivaatiosi näkyy. Tehtäviin palataan haastattelussa, jolloin pääset täydentämään ajatuksiasi keskustelussa. 

1.MOTIVAATIO

Kuvaile vapaasti motivaatiotasi ja syitäsi hakea tuottamaan Humanistispeksiä. 

(Ohjepituus puoli sivua)

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ

Produktion promokuvauksiin (eli päivään, jolloin roolihahmoista ja tanssijoista otetaan kuvia markkinointia varten) on 2 kuukautta aikaa ja huomataan, ettei niiden suunnittelua ole vielä aloitettu. Saat tehtäväksesi lähteä johtamaan suunnitteluprojektia. Hahmottele toimintasuunnitelma siitä, mitä lähdet tekemään projektin edistämiseksi. 

Tee siis lista asioista, joita suunnittelussa pitää huomioida ja keihin kaikkiin täytyy olla yhteydessä, jotta kuvaukset saadaan organisoitua selkeästi ja ajallaan. Ei haittaa, jos et ole koskaan ollut mukana tekemässä promokuvauksia. Myös listaus kaikesta siitä, mitä lähtisit selvittämään projektin alussa, on hyvä tapa toteuttaa tehtävä. Jos sen sijaan tiedät jo enemmän, voit esitellä valmiimman toimintasuunnitelman. 

(Ohjepituus noin 1 sivu)

3. KYSYMYKSET

Vastaa lyhyesti ja vapaamuotoisesti seuraaviin kysymyksiin. Parin tai muutaman virkkeen vastaukset riittävät. 

a) Millainen olisi unelmiesi tuotantotiimi? Mitä osaamista juuri sinulla olisi tuoda tiimiin? Entä miten toivoisit muiden tuottajien täydentävän sinun osaamistasi?

b) Miten hahmotat vastaavan tuottajan roolin produktiossa? Mitä mielikuvia sinulla on liittyen speksin tuottamiseen?

c) Millainen elämäntilanteesi ja aikataulusi ovat produktion ajan? Miten valmistaudut vastaavan tuottajan roolin ajalliseen ja henkiseen vaativuuteen?

d) Kerro jostain haastavasta tilanteesta, johon olet joutunut työelämässä tai järjestö- tai harrastetoiminnassa. Miten ratkaisit tilanteen ja mitä opit siitä? 

5. CV

Liitä mukaan vapaamuotoinen listaus tehtävään liittyvästä kokemuksesta, eli tuottamisen kannalta olennaisesta työ-, opiskelu- ja harrastushistoriastasi. Voit liittää valmiin CV:n, jos sinulla sellainen on, mutta voit kertoa kokemuksestasi myös vapaamuotoisemmin. 

HAE KÄSIKIRJOITUSPÄÄLLIKÖKSI 

Käsikirjoitustiimin päällikkö vastaa yhdessä tiiminsä kanssa tulevan produktion käsikirjoituksen luomisesta. Tiimipäällikön asemassa pääset vaikuttamaan siihen, miten speksin käsikirjoitus muotoutuu yhteistyönä tiimisi kanssa. Haluatko nähdä, miten työstämäsi käsikirjoitus herää eloon speksilavalla? Hae Humanistispeksin 2024 käsikirjoituspäälliköksi! 

Hakiessasi käsikirjoituspäälliköksi palauta hakutehtävät viimeistään sunnuntaihin 23.4. klo 23:59 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry@humanistispeksi.fi. Palautathan tehtävät pdf-muodossa. Voit koota muut tehtävät samaan tiedostoon, mutta palauta kohtausnäyte erillisenä tiedostona. Mahdolliset kysymykset hakuun liittyen voit lähettää samaan sähköpostiosoitteeseen. 

Humanistispeksi ry:n hallitus ja tulevan produktion ohjaaja sekä tuottajat kutsuvat osan hakijoista haastatteluun tehtävien perusteella. Haastattelun yhteyteen saatetaan pyytää myös lisätehtäviä. Näistä saat tarkemman tiedon hakuajan päätyttyä. 

Hakutehtävät

1. MOTIVAATIO JA KIRJOITUSKOKEMUS

Kerro vapaasti itsestäsi ja kokemuksestasi kirjoittajana. Vastaa lisäksi seuraaviin kysymyksiin:

– Mitä odotat speksin käsikirjoittamiselta? Miksi haet tehtävään?

– Miten koet tiiminä kirjoittamisen?

– Miten näet itsesi tiiminvetäjänä; miksi olisit hyvä käsikirjoituspäällikkö?

– Onko jotain, mihin haluaisit erityisesti kiinnittää huomiota käsikirjoitustiimin työskentelyssä?

2. VASTAA KYSYMYKSIIN KÄSIKIRJOITUKSESTA

Speksi on interaktiivinen musiikki- ja tanssinumeroita sisältävä teatteriesitys. Speksin käsikirjoitus toimii pohjana produktion muiden tiimien työskentelylle, vaikuttaen esiintyjien työskentelyn lisäksi muun muassa musiikkivalintoihin, visuaaliseen ilmeeseen ja tekniikan ratkaisuihin.

Minkälainen olisi mielestäsi toimiva speksikäsikirjoitus? Vastaa seuraaviin kysymyksiin*:

  • Minkälainen on mielestäsi toimiva tarinan kaari?
  • Minkälaisia henkilöhahmoja haluaisit lähteä luomaan ja kirjoittamaan?
  • Miten käsikirjoituksessa voisi huomioida tanssijoita ja bändiä, ja yleisesti kaikkia lavalla mahdollisesti näkyviä henkilöitä?
  • Minkälaisen tarinan haluaisit kertoa? Mikä sinua erityisesti puhuttelee tällä hetkellä?

*Emme pyydä tässä tehtävässä esittelemään ideaa, katso myös seuraava tehtävä. Voit vastata yleisellä tasolla, millaiset elementit sinun mielestäsi luovat kiinnostavan ja toimivan käsikirjoituksen. 

3. ESITTELE TARINAIDEASI

Kuulemme mielellämme, jos sinulla on jokin valmis idea, josta haluaisit lähteä Humanistispeksin käsikirjoitusta työstämään. Idea voi olla missä vaiheessa tahansa, eli voit kertoa vapaasti esimerkiksi maailmasta, juonesta tai henkilöistä, jotka mielessäsi tällä hetkellä ovat. Jos ideasi on pidemmällä, voit esitellä synopsiksen ja/tai alustavan kohtausluettelon. Kohtausnäytteitä emme pyydä ideasta vielä esittämään.

Idean esittelyn voit toteuttaa vapaamuotoisesti, max. pituus kuitenkin 3 liuskaa.

4. KIRJOITUSNÄYTE

Laadi ja kirjoita näytelmän kohtaus, jossa on otettu huomioon speksin erityispiirteet. Voit käyttää toisessa ja kolmannessa ennakkotehtävässä antamiasi vastauksia inspiraation lähteenä. Voit halutessasi suunnitella myös musiikkinumeron osaksi kohtausnäytettä. Alusta tarvittaessa kohtausta muutamalla virkkeellä, mikäli se helpottaa ymmärtämään kohtauksen kontekstia tai sijaintia tarinassa. Kohtausnäytteen maksimipituus on 5 liuskaa.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää hauista, ota yhteyttä rekrytoijiin osoitteeseen rekry@humanistispeksi.fi.