Suku on pahin. Ainakin Leroyn mielestä vaimon sisarenlapset Sam ja Dan ovat ennemmin riesa kuin siunaus.