Henkilötietolaki (523/99) 10 §, Laatimispäivä 10.9.2016.

1. Rekisterinpitäjä

Humanistispeksi ry
Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki
yhdistys@humanistispeksi.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenistövastaava, 2018-2019 Linda Sairanen
Yhteystiedot: Haahkakuja 5 as. 9, 00200 Helsinki, linda.sairanen@humanistispeksi.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenyyden hoitaminen, jäsenmäärän ilmoittaminen toiminta-avustuksia haettaessa, jäsenten iän tai kotipaikkakuntien noteeraaminen toiminta-avustuksia ja rahoitusta haettaessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen sukunimi, etunimet, kotipaikka, syntymäaika, sähköpostiosoite sekä tieto mahdollisesta Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenyydestä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyiltä itseltään jäsenhakemusten kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötiedot ovat ainoastaan yhdistyksen hallituksen nimeämän jäsenistövastaavan saatavilla, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja jäsenmäärästä, jäsenten iästä, kotipaikkakunnasta ja HYY:n jäsenyydestä on oikeus saada yhdistyksen hallituksella ja virkailijoilla sekä ajankohtaisen Humanistispeksi-produktion tuottajilla toiminta-avustushakemuksen laatimiseksi tai muun rahoituksen hankkimiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään tietokoneella tai verkkopalvelussa salasanan takana. Pääsy henkilötietoihin on ainoastaan jäsenistövastaavalla. Tietoja jäsenmäärästä, jäsenten iästä, kotipaikkakunnasta ja HYY:n jäsenyydestä on oikeus saada yhdistyksen hallituksella ja virkailijoilla sekä ajankohtaisen Humanistispeksi produktion tuottajilla toiminta-avustushakemuksen laatimiseksi tai muun rahoituksen hankkimiseksi.