Toisena kesäproduktiona toteutamme nykytanssiteoksen Puhu mulle, joka käsittelee ihmissuhdetta rakentavia dialogeja liikkeen, runouden ja musiikin keinoin. Etsimme produktioon nyt tanssijoita, laulajia, pientä bändiä, sekä visuaalisesta ilmeestä vastaavia henkilöitä, kuten puvustajia, valosuunnittelijoita, maskeeraajia ja kampaajia. Teos esitetään Narrin näyttämöllä 24.8.-1.9.2018 ajalla.

Ihmissuhteet rakentuvat pitkälti kahden ihmisen käymien keskustelujen varaan. Teos tarkastelee sitä, miten näissä keskusteluissa toistuvia teemoja voisi ilmentää nykytanssin keinoin. Tekijät pääsevät jakamaan ajatuksiaan teoksen aiheista ja työstämään niitä liikkeeksi ja sanoiksi osana tiivistä ja kiinteää työryhmää.

Teos syntyy yhteistoiminnallisesti työryhmän ajatusten ja ideoiden pohjalta. Harjoittelussa painotetaan omista kokemuksista ammentamista, tulkintaa ja vuorovaikutteista työskentelyä. Tanssiharjoitukset alkavat kesäkuussa, ja niitä on 2-4 kertaa viikossa. Bändi treenaa heinäkuun lopusta alkaen.

Valinnat tehdään hakemusten ja 22.4. järjestettävän valintatilaisuuden perusteella. Teoksen ohjaajana ja koreografina toimii Maija Muntila ja dramaturgina Noora Pitkälä. Musiikista vastaavat Elsi Vertanen ja Lauri Grünthal ja teoksen tuottavat Santtu Suvanto, Henrikki Pöntinen ja Nina Teikari.

HAKULOMAKKEESEEN

Lisätietoja hausta:

Maija Muntila, ohjaaja / koreografi
maija.muntila@live.fi
Elsi Vertanen, musiikkivastaava
elsi.vertanen@uniarts.fi
Tuottajat
puhumulle@gmail.com

IN ENGLISH:

Puhu mulle (Talk to me) is one of the two Humanistispeksi ry summer productions. It is a modern dance piece that handles through movement, live music and poetry the dialogues that construct relationships – since relationships build up largely on the conversations between two people. With words we build trust but also break it, we thank the other one, we apologise and we avow our love. This piece considers how these themes, that keep recurring in the dialogues, could be expressed through modern dance. We are now looking for dancers, vocalists, a small band as well as people to take care of the visual elements, such as costume designers, lighting designers, makeup artists and hairdressers. The show takes place in Narrin näyttämö between August 24th and September 1st, 2018.

Participants get to share their own ideas about the themes we are dealing with in the production and work them into movement and words as a part of a tight group. The working method will be process-focused, meaning that the piece is shaped cooperatively based on the team’s thoughts and ideas. Drawing from and interpreting one’s own experiences, as well as working in an interactive and conversational manner will be emphasized in the practices. The dancers train 2-4 times per week, starting in the beginning of June and the band will begin rehearsing towards the end of July.

We will contact each applicant via e-mail after the application period ends on April 15th. The decisions will be made based on the applications and the auditions and/or interviews that are held on April 22nd. The piece is directed and choreographed by Maija Muntila and written by Noora Pitkälä. Elsi Vertanen and Lauri Grünthal are in charge of the music, and the producers are Santtu Suvanto, Henrikki Pöntinen and Nina Teikari.

APPLY NOW

For more information contact:

Maija Muntila, director / choreographer
maija.muntila@live.fi
Elsi Vertanen, music responsible
elsi.vertanen@uniarts.fi
Producers
puhumulle@gmail.com