JOKAINEN ON ARVOKAS
Kunnioitamme jokaista ihmistä ja heidän erilaisuuttaan. Tämä näkyy yhdistyksen toiminnassa niin sisäisesti kuin ulkoisesti, speksien välisessä kanssakäymisessä ja myös luomassamme taiteessa. Humanistispeksi on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen sekä kaikille avoin yhteisö.

PAIKKA KASVAA
Annamme jäsenillemme mahdollisuuden kasvaa ihmisenä ja taiteilijana ja rohkaisemme heitä oppimaan lisää itsestään, kehittymään ja harrastamaan. Kannustamme ja annamme palautetta jotta jokaisella olisi mahdollisuus löytää oma täysi potentiaalinsa.

TEHDÄÄN TEATTERIA
Uskomme itse omaan tekemiseemme ja luomme speksiä teatterin alalajina, ei siitä irrallisena. Työskentelemme yhdessä kunnianhimoisesti ja annamme kaikki oman panoksemme lopputulokseen. Haluamme tarjota katsojillemme laadukkaita elämyksiä.

VASTUULLINEN YHTEISÖ
Ajamme tekemisellämme humanistisia arvoja myös yhteiskunnallisella tasolla. Voimme osallistua julkiseen keskusteluun, mutta emme provosoi emmekä ajaudu liian kauas järjestön toimialasta, emmekä kannata lainvastaista toimintaa. Pyrimme toiminnallamme myös ympäristöystävällisyyteen.